Vad är Adway+ ?

Adway+ är en unik lösning som tillåter internetannonser att kringgå reklamblockerare. Adway+ fungerar på alla webbläsare, datorer, läsplattor samt mobila enheter. Adway+ är en unik tjänst eftersom det idag är den enda lösningen på marknaden som häver reklamblockerare. Internetanvändare med reklamblockerare kommer att exponeras för samma annonser som vanliga besökare. Adway+ får er att synas och höras där ni annars göms och tystas.

Reklamblockerarnas effekt.

Reklamblockerare är ett växande problem inom den digitala annonseringen och har ett direkt inflytande över en webbsidas intäkter. Men de negativa effekterna slutar inte med förlorade intäkter. Goodwill och lojalitet till annonsörerna ifrågasätts, vilket leder till minskad tillit och ett skadat rykte.

Ökade intäkter.

Vi kommer mäta era förluster och med Adway+ kan ni återta och öka era intäkter. Vi förser er även med de verktyg som behövs för att analysera era besökare med reklamblockerare utifrån deras navigation, beteende och även reaktioner på sociala medier.

Simpelt gränssnitt